Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Lillemor Frenkel

Jag vill bidra till hållbara människor i hållbara organisationer genom att stödja individer, grupper och organisationer i utveckling och förändringsprocesser. I grunden är jag kommunikatör med 30 års erfarenhet av ledarskap. Genom att öppna upp dialogen på alla nivåer inom hela organisationen – ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan, kan förutsättningar skapas för ett hållbart arbetsklimat där individer känner tillit och vill bidra.
Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt där jag stödjer individen till ökad självkännedom och medvetenhet om hur både relation och situation hela tiden påverkar i allt vi gör. Begrepp som helhet, kontakt i möten, medvetenhet, självinsikt och egna val är viktiga i mitt arbete. Metoden är processinriktat lärande – att förstå genom att göra själv.

Specialitet

Kommunikation i förändringsskeden.

Adress
Rådmansgatan 88
113 29Stockholm
E-post
Mobil tel
070-698 13 52
Firma
Directa Svenska AB
Gestaltutövare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Region
Östra Sverige