Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Per Andersson

Som journalist under 20 år inom public service och idag lika länge som organisationskonsult, har jag erfarenhet av villkoren för och effekterna av den snabba förändringen av mediebranschen - en förändring som påverkar hela vårt samhälle, även om media är tidigt ute i den utvecklingen.
I hela mitt yrkesliv har jag varit intresserad av att vända på perspektiv och hierarkier och bygga utveckling mer på medarbetares delaktighet och ansvar, än att enbart implementera initiativ från organisationens ledning.
Jag tycker att det är inspirerande att det förhållningssättet (äntligen) blivit "modernt" och att allt fler organisationer söker metoder att åstadkomma det vi i Mediamentorerna har haft som förhållningssätt i över 20 år.

Specialitet

Organisationsutveckling, handledning i mediaorganisationer.

Adress
Ormbergsvägen 16
117 67Stockholm
E-post
Firma
Mediamentorerna AB
Gestaltutövare
Handledare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Region
Östra Sverige