Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Aukt. gestaltterapeut, akademisk bakgrund
Anders Danielsson
Specialitet

Individ, parsamtal eller grupp. Existentiella frågor, barnlöshetsproblematik.

Adress
Mottagning i Stockholms innerstad.
E-post
Mobil tel
0707-72 61 92
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige