Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Msc Gestaltpsykoterapi, Aukt. Gestaltterapeut, Somatic experiencing practitioner, HR Business Partner, Chefscoach.
Åsa Berg

Arbetar som auktoriserad Gestaltterapeut med individual- och parterapi samt med grupp- och organisationsutveckling i egen verksamhet.
Jag kan hjälpa dig med att utforska dina problem och öka din medvetenhet/insikt om dig själv. I terapin får du möjlighet att reflektera och utforska eventuella problem i din livssituation, arbetssituation, stress, trauman, personliga problem och dilemman, relationsproblem samt tydliggöra dina val. Terapin hjälper dig att öka din medvetenhet och insikt samt hantera stress och trauman samt skapa närmare relationer.
Min masteruppsats handlar om vad som är framgångsrikt i parterapi.
Har arbetat i många år som Human Resources business partner och som chef i affärsdrivande stora företag. Mina arbetsområden har främst handlat om chefstöd, coachning, mentorskap, rekrytering, arbetsrätt, förhandlingar, rehabilitering, karriärplanering, kompetenskartläggningar, ledarutveckling samt kris- och stresshantering m.m.

Specialitet

Individ, par, grupp & organisation, chefscoachning, stress, trauma.

Adress
Götgatan 9
E-post
Mobil tel
070-220 97 29
Firma
Inze Psykoterapi & Konsulting
Gestaltutövare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Terapeut
Region
Östra Sverige