Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Master of Science in Gestalt Psychotherapy, Socionom
Kristina Elgenstierna

Jag har arbetat som kurator inom Region Örebro Län sedan 1980 talet och har över 30 års erfarenhet av arbete med kris, sorg, trauma, panikångest, depression, familjebehandling inom cancervården och sorgbehandling vid komplicerade sorgprocesser.
Processhandledning för olika yrkesgrupper sedan 1994 inom och utom landstinget.
Socionomexamen 1981.
2-årig psykosocial vidareutbildning i gestaltterapi 1992 - 1994.
4- årig Master of Science in Gestalt Psychotherapy 1999 - 2003. Masterexamen 2005.
Startade och drev 1999 -2018 "Sorgbehandlingsgruppen" för oförlösta sorger i Örebro. Sorgbehandlingsgruppen var en verksamhet på Traumagruppen/Psykiatrin Region Örebro Län.
Har haft eget företag sedan 2001 och arbetat heltid med det sedan 2008. Jag har en egen Studio centralt i Örebro där jag tar emot för enskilda terapier, parterapi, familjeterapi och handledningsgrupper. Har två öppna sorggrupper där vi blandar färsk och komplicerad sorg. Har 4 timanställda.

OBS! Nyöppnad mottagning i Värmland, Hagfors/Ekshärad.

Specialitet

Gestaltterapi ind/par/familj/grupp. Familjebehandling vid cancersjukdom/livshotande sjukdom. Processhandledning enskilt o i grupp. Specialitet: kris, sorg, trauma, panikångest o depression.

Adress
Oskarsvägen 16B
702 14Örebro
E-post
Mobil tel
070 - 20 84 555
Tel
070-2084555
Firma
GestaltStudion Familjemott AB
Gestaltutövare
Terapeut
Region
Västra Sverige
Östra Sverige