Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Diplomerad Gestaltterapeut
Mika Becker Laurent

Jag fascineras av det som sker i fältet mellan oss människor, det som drar oss till varandra och det som separerar oss.Den gestaltterapeutiska metoden har en särskilt god förmåga att lyssna in och möta upp det ännu oformulerade eller preverbala, det i människan som söker uttryck via den emotionella eller kroppsliga dialogen. Metoden tillåter ett lika lekfullt som djupt närmande till vårt inre, med stöd av vår benägenhet att fantisera och associera - vilket vi ibland gör till priset av verklighetsförlust. Det är dock samma benägenhet som banar väg till det egna uttrycket. Att skilja ut den egna potentialen, med ansiktet vänt mot realiteterna och våga stå kvar där utan att avstå kontakten med vårt inre, eller med andra människor är för mig ett sätt att skapa mening.
Gestaltmetoden värderar kroppsförnimmelser, sinnesintryck och tankar lika och drar sig inte för ett lekfullt och kreativt utforskande av hur vi fungerar som människor.

Jag har en bakgrund inom kulturlivet, har arbetat en del med kvinnor och män utsatta för sexuella övergrepp och har några års erfarenhet från akutpsykiatrin. Jag arbetar på svenska och engelska.

Utbildad vid GIS (Gestalt Institute of Scandinavia) i Danmark, ansluten till EAGT. Styrelsemedlem i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Specialitet

Konstnärliga processer, personligt uttryck, relationer, existentiella teman, tro och liv.

Adress
Kastellgatan 16
E-post
Mobil tel
0708-721693
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Västra Sverige