Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Master of Science in Gestalt psycotherapy. Lärare
Åsa Forssén

Jag har min bakgrund som lärare och inom psykiatrin, både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykatri.
Idag arbetar jag till största delen i min egen verksamhet med individualterapi, parterapi och handledning.
Jag har även en del uppdrag i Gestaltakademin, som lärare och handledare.
Existentiella och andliga frågor ligger mig varmt om hjärtat.
I arbete med par använder jag mig idag även av Imago-metoden.

Specialitet

Individ, par och handledning.

Adress
Frejgatan 32
E-post
Mobil tel
0733 - 791937
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige