Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Aukt. gestaltterapeut, Tekn Dr, Docent, Pedagogisk utvecklare
Dan Borglund

Jag har en bakgrund som lärare och forskare inom högre utbildning, där jag främst varit verksam inom teknikvetenskap, lärande och pedagogik. På senare år har dock mitt livslånga intresse för existentiella och relationella frågor lett mig in på helt nya vägar att utforska. Det har bland annat medfört att jag nu arbetar som gestaltterapeut med mottagning i centrala Umeå, och som pedagogisk utvecklare på Umeå universitet.

Till mig kommer du som du är och blir sedd för den du är. I vårt möte får du bland annat hjälp med att bli varse dina relationella mönster och hur de bidrar till din livssituation. Det gör att du kan förstå dig själv, dina behov och dina relationer på ett djupare plan. Genom att prova andra sätt att vara, tänka och göra kommer du successivt att öka din medvetenhet och utveckla din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra.

Specialitet

Relationer, ångest, stress, skam, nedstämdhet, existentiella frågor, pedagogiska frågor, personlig utveckling, mål och mening i livet.

Adress
Kungsgatan 42
903 25Umeå
E-post
Mobil tel
070–346 42 41
Firma
Mål & Mening
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Norra Sverige