Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Gestaltterapeut
Kroppsterapeut
Andningsinstruktör
Thomas Sonefors

2017 diplomerades jag som Gestaltterapeut.
Jag har jobbat som operasångare i över 20 år och även som kroppsterapeut. För en par år sedan började jag jobba med en astmaklient och blev oerhört intresserad av andningens påverkan varvid jag utbildade mig till andningsinstruktör där jag tar in kunskap från flera olika inriktningar.
Med denna kunskapsgrund ägnar jag mig åt samtalsterapi med ett inkännande av kroppens många uttryck och möjligheter att skapa en helhet i tillvaron och en meningsskapande och relations-inriktad terapi.

Jag har också kommit att intresserad mig för antidepressiva läkemedel och arbetar. med Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) i Göteborg.

Jag arbetar med allt från oro, ångest och existentiella Kriser och de kroppsliga uttryck som följer såsom obalanser i energi och andningssvårigheter mm.

Specialitet

Gestaltterapeut med inriktning på individ, par och grupp.

Adress
Trädesgatan 8b
41718Göteborg
E-post
Mobil tel
0706-227224
thomas.sonefors@gmail.com
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Västra Sverige