.


Närvaro är hemligheten

Gestaltterapeuten Seán Gaffney intervjuas av Per Andersson om vad som utmärker en gestaltutövare.Seán Gaffneys websida: www.egenart.info/gaffney


Ett magiskt möte

Gestaltterapeuten Ulf Petrén berättar om hur två föräldrar möts i ett parsamtal.Ulf Petréns websida: www.ulfpetren.se


Om bildskapande i gestaltterapi

Lars Berg berättar om sina utgångspunkter för bildskapande i gestaltterapi.Lars Bergs websida: www.egenart.info/egenart eller www.gestaltcentrum.se


  • © Nätverket Gestalt i Sverige, Blekingegatan 63 C, 116 62 Stockholm