.


Det tredje rummet – rum för tillit

Den 23 maj 2016 hölls ett inspirationsseminarium om det pågående projektet Gestalt i Sverige. En av de tre inspiratörerna var Lisbeth Gustafsson, styrelseledamot i Gestaltakademin, som här utvecklar tanken om "Det tredje rummet"; ett medmänskligt "mellanrum", där tillit kan utvecklas.  • © Nätverket Gestalt i Sverige, Blekingegatan 63 C, 116 62 Stockholm