.


Gestalt i Sverige

För kontakt med redaktionen, e-mail:a redaktören, Lars Berg.

Organisationerna som står bakom Gestalt i Sverige:

Gestaltakademin

Gestaltakademin har nära 40 års erfarenhet av att skapa utbildningar som ger resultat, vare sig det handlar om personlig utveckling, terapi eller hela organisationers växtkraft.
Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra. Det är den verklighet gestaltmetodiken bygger på och som vi utgår från i våra utbildningar.
Våra utbildningar utvecklar förmågan att hantera komplexitet och dilemman och att tillvarata människors hela potential.

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG

SAG är en yrkesförening för gestaltterapeuter i Sverige, med syfte att främja en relationell psykoterapi på humanistisk och existentiell grund. På vår websida hittar du information om gestaltterapi, kurser, workshops, utbildningar och andra aktiviteter som arrangeras av oss, våra medlemmar eller andra som vi rekommenderar.

Föreningen Gestalt i Organisation, FGO

FGO är en intresseförening och kollegialt nätverk för gestaltpraktiker. Verksamhetens grund bygger på att ge inspiration, fördjupning och lärande kring gestaltiskt synsätt och metodik i organisationer. Det gör vi genom meningsfulla och utvecklande möten för medlemmarna där vi utbyter erfarenheter och lär nytt. I FGO är alla välkomna att ta initiativ och engagera sig i verksamheten.
FGO vill också vara ett forum där gestalt möter världen – vi vill verka för att synas med gestalt som synsätt och metod för utveckling av mer humanistiska organisationer.


  • © Nätverket Gestalt i Sverige, Blekingegatan 63 C, 116 62 Stockholm