.


Inspiration
Vi avser att framöver förmedla inspiration från nedanstående ämnesområden.
Vi återkommer med material så snart redaktionsrådet och ämnesredaktörerna är igång med sin verksamhet.

  • © Nätverket Gestalt i Sverige, Blekingegatan 63 C, 116 62 Stockholm