.


Aktuellt

Gestalt i Sverige – för en mänskligare värld (uppdaterat 3.2.2018)Lars Berg berättar om visionen för Gestalt i Sverige-sajten, under dess utveckling 2018

Projektet Gestalt i Sverige har nu pågått intensivt sedan hösten 2015 och vi har steg för steg närmat oss ett förverkligande av vår framväxande vision.
Med förra höstens crowdfunding har vi uppnått vårt budgetmål och under 2017 har projektgruppen, bestående av David Fritsch och Lars Berg, arbetat fram ett underlag för en webbutvecklare av sajten. Under hösten har vi nu också funnit en utvecklare, Mikke Schirén, som är systemarkitekt på en stor webbyrå i Stockholm. Mikke är nu igång med utvecklingen och vi räknar med att han kommer att kunna presentera en fullödig sajt, byggd i ett CMS kallat Drupal, under april månad.

Parallellt med planerandet av all funktionalitet för webbplattformen, har en organisation börjat formas för att förvalta våra intentioner och visionen med Gestalt i Sverige. Per Andersson och Lars Berg har samlat ett gäng erfarna och mediakompetenta gestaltare i ett redaktionsråd och likaledes kompetenta redaktörer för väsentliga intresseområden på sajten är under etablering.

Redaktionsgruppen har under hösten 2017 börjat arbeta för att förse sajten med ett levande innehåll och vi välkomnar dessutom alla idéer och bidrag från dig som enskild gestaltutövare. Hör av dig till Lars Berg (lars.berg@gestaltisverige.se). Vi har fram till sista mars i år (2018) haft en uppladdningsfunktion som tyvärr upphörde i början av april. Vi kommer snarast att ange en ersättningsfunktion för uppladdning av videos.

Känner du dig osäker på vilken utformning eller omfattning dina bidrag kan ha kan du få stöd genom att kontakta redaktionsrådet via Lars Berg <lars.berg@gestaltisverige.se> eller Per Andersson <per@mediamentorerna.se>.

Till dess att den fullödiga sajten är skapad kommer vi att bygga vidare på den enklare version av plattformen, som redan finns på webadressen:
www.gestaltisverige.se/gsweb (den här webplatsen).
Vi kommer sedan att föra över allt material till den slutgiltiga sajten och jobba vidare därifrån.

Under 2017 har en styrelse utkristalliserats ur den ursprungliga "styrgruppen", som från 2018 kommer att vara styrelse i det nybildade aktiebolaget Nätverket Gestalt i Sverige AB. I styrelsen ingår Per Andersson, Marie Söderberg, Ulf Petrén och Lars Berg och den sistnämnde kommer att fungera som VD för bolaget.

Vi hoppas att den här rapporten väcker nyfikenhet och entusiasm över alla möjligheter Gestalt i Sverige kommer att ge oss och att du vill bidra med idéer och material till den framväxande plattformen!
Vi hoppas också att du som är gestaltutövare vill vara med som medlem i Gestalt i Sverige och på det viset bidra till vår synlighet och till gestaltutövningens bredd och mångfald.
Angående medlemsskap i nätverket Gestalt i Sverige klicka här!
________

För dig som inte varit med under processens gång kommer här en rekapitulation:

Ett syfte med webbsidan, initierad av SAG, FGO och GA, är att vi vill visa hur Gestaltutövare runtom i Sverige har en gemensam vision och att vi alla verkar för ett mänskligare samhälle, ja, en mänskligare värld.

Med den designidé som en studerandegrupp från Hyper Island arbetade fram förra året får vi en modern och snygg webbplattform där vi alla har möjlighet att presentera oss. Och att vi där också kan presentera GESTALT på ett sätt som skapar nyfikenhet hos besökarna.

Vi vill åstadkomma detta genom att:
* Bjuda på oss själva och det vi gör för en mänskligare värld.
* Presentera oss som terapeuter, konsulter, ledare, utbildare och människor på ett sätt som inbjuder till nyfikenhet och kontakt.
* Bjuda på digitala upplevelser av gestalt, för att skapa förståelse och nyfikenhet.
* Öppna upp för nya initiativ, nya samarbeten, ny dialog med människor och grupper som vill samma sak.
* Påverka samhällsdebatten genom våra exempel, vårt förhållningssätt och våra metoder, genomförda i viktiga sammanhang som gör skillnad.

Varma hälsningar,
Lars Berg
Redaktör
Gestalt i Sverige


  • © Nätverket Gestalt i Sverige, Blekingegatan 63 C, 116 62 Stockholm